IOVO ile Verileriniz Güvende ve Kazandırıyor

Modern dijital dünyada, herhangi bir anda çok yüksek miktarda veri üretiyoruz. Bu veriler daha sonra bilgimiz olmadan saklanıyor, aktarılıyor ve paylaşılıyor. Bu değerli veriler insani değerimizi temsil eder ve biz bu bilgiyi kontrol ettiğimizde onun içsel değerini yitiririz. Bu, insani değerin farklı döviz şekilleri üzerinden para kazanma yeteneğimizi sınırlandırır.Veriler neden bu kadar değerli? Neden çoğu insan verilerin manipülasyonu ve parasallaştırılmasının kontrolünü ele almak istiyor? Value Omniledger’ın (IOVO) interneti bu değerin sahibi olarak bireye geri döndürecek ve güvenli bir şekilde saklayacaktır. IOVO, tüm katılımcı taraflar için elektronik kimlik olarak ifade edilen verilerden para kazanılmasını serbestleştirir. IOVO platformu “kişisel mülkiyeti geri vermek ve kişinin verilerini kontrol etmek” için yapılmıştır.

Şu anda, birden fazla merkezi yapı, farklı platformların kullanıcıları ve günlük yaşamları tarafından üretilen verilerden tam olarak yararlanmaktadır. IOVO, kullanıcıların kişisel değerlerini doğrudan ya da sayısız desantralize uygulamalar (dApps) aracılığıyla toplama, depolama ve paylaşmalarından yararlanmalarını sağlayan merkezi olmayan bir ağ veritabanı sağlayarak bu sorunu çözmektedir.

IOVO, emek ve hizmet süreçlerini devam eden otomasyon ışığında korumak için değerli veri sahipliğini, depolamayı ve para kazanmayı demokratikleştirecek şekilde tasarlanmıştır.

“Omniledger” terimi, IOVO’nun “farklı desantralize sosyal ve ticari uygulamalar için temel bir katman olarak hareket eden evrensel bir global veritabanı ağı” olan “liderlerin muhasebesi” statüsünü ifade eder. IOVO, büyüyen, güvenli ve şeffaf bir altyapıya dönüşecektir.

Modern sosyal ve ekonomik gerçeklik giderek veriye bağımlıdır. Veri akışı (toplama, depolama, yönetim, değişim vb.) politika ve ekonomideki iktidar yapılarını tanımlar. Tüm veri süreçlerinin merkezileşmesi demokrasiye zarar verir ve insani değerdeki mevcut ve gelecek düşüşün temel nedenidir. Bu yüzden IOVO gereklidir. https://iovo.io

IOVO’nun Önemi:

Büyük organizasyonlar, hemen hemen her insanın faaliyetleri tarafından üretilen verileri toplar ve işler. Bireyler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve bunların nasıl kullanıldığını belirlemek için teknik bir başvuruları yoktur. Veriler toplanır ve para kazanılırken, bu verileri üreten kişiler yarar görmez. Merkezi hale getirildikten sonra, bu kişisel veriler yetkisiz, genellikle düşmanca olan kurumların eline geçer.

Kolayca taranabilecek ve analiz edilebilen birikimli bir evrensel veri tabanına ihtiyaç vardır. IOVO, akla gelen her alandaki analistler ve araştırmacılar için erişilebilen kapsamlı bir ağ veri tabanıdır.

IOVO’nun Çalışma Sistemi:

IOVO, çeşitli uygulamalar için bir platform olarak tasarlanmış bir DAG ‘dır. IOVO’nun temel işlevleri, IOVO DAG üzerine inşa edilen uygulamalarla paylaşılan kullanıcı verilerini toplamak, saklamak ve güvenceye almaktır. Kullanıcı verilerine, orijinal kullanıcının izni olmadan başka kullanıcılar tarafından erişilemez. Bir kullanıcı verilerini paylaşmayı kabul ederse, bu verilere erişildiğinde önceden belirlenmiş bir ücret alacaklardır. Kullanıcılar, tam kontrolünü korurken, verilerinin ne kadarının diğer taraflar için dışarıdan erişilebilir olduğuna karar verirler. Her göz atma eylemi ve sorgusu bir ödeme gerektirir. IOVO kişisel bir veri cüzdanı olarak hizmet vermektedir. Sınırsız analiz fırsatlarına izin veren güçlü bir evrensel veritabanı oluşturur.
IOVO, kullanıcılara daha önce yalnızca platform ve uygulama sahiplerinin kullanımına sunulan veriden para kazanmalarına ve yararlarına erişmelerine imkan sağlayan yeni bir veri ekonomisi oluşturmak için altyapı sağlar.

IOVO’nun Çözümü:

IOVO, desantralize bir veritabanı ekosistemidir. Veri sahiplerine ve verilere güç vermeyi ve oluşturanlara para kazandırmayı planlamıştır. IOVO, tüm kullanıcıların verileri ve bunların nasıl paylaşıldığı konusunda tam kontrol sağlamak için tasarlandı. Kullanıcılar nelerin açığa çıkacağına, kimlerin erişim sağladığına ve bunun için ne ödenmek istediğine karar verir. Kullanıcılar tüm kişisel verilerine ve bundan elde edilen diğer verilere sahiptir. Bu, IOVO’yu her türlü veri ile ilgili bilginin genel bir sicilini ve aynı zamanda mümkün olan tüm puanlama ölçeklerinin ve bu bilgiden elde edilen bilgilerin bir veri tabanını oluşturur.

IOVO’nun sunduğu hizmetler:

Kullanıcılar için:

IOVO, kullanıcılara büyük veri toplama kuruluşlarından son kullanıcıya kadar veriden para kazanma, dijital değer ve gizlilik üzerinde sahiplik ve tam kontrol sağlar. Kullanıcılar için IOVO’nun faydaları şunlardır:
Veri cüzdanı ve IOVO ağına erişim.
Veri sahipliği.
Veri güvenliği ve şeffaflık.
Verilerden para kazanma.
Anonimlik.

Dap ve Uygulama Sahipleri için:

IOVO, uygulama operatörlerine ve merkezi olmayan uygulamalara tam veri güvenliğini garanti eder. Ayrıca bu verilerden kullanıcı onayı ile para kazanılmasını sağlar ve sıkı veri güvenliği ve gizlilik standartlarını karşılayarak kullanıcı büyümesini destekler. IOVO’nun dApp ve uygulama sahiplerine sağladığı faydalar şunlardır:
Veri cüzdanı ile kapsamlı bir global veri tabanına erişim.
Sahip olunan verilerden para kazanılması.
Veri güvenliği.
Daha fazla kullanıcının edinilmesi.
Değiştirilemeyen geçmiş.

Şirketler ve Veri Analizleri için:

IOVO, tarama, analiz ve çıkarım için güçlü bir ağ veri tabanıdır. Altyapı kapsamlı bir şekilde analiz dostu ve dış analitik araçlara kolay erişim ile donatılmıştır. Araştırmacılar ve analistler, IOVO tarafından sunulan araçları ve çözümleri de kullanabilirler. IOVO’nun şirketler ve veri analistleri için sağladığı faydalar şunlardır:
Tüm ağa büyük veri erişimi.
Veri araştırması ve analizi.
Tam anonimlik.
Ankete katılan kullanıcılar ile doğrudan iletişim.
Güvenli veri depolama ve değiştirilemeyen geçmiş.

Token Bilgileri:

Takım:

Yol Haritası:

Sonuç olarak:

IOVO, desantralize bir veritabanı ekosistemidir. Veri sahiplerine ve veri oluşturanlara para kazandırmayı planlamıştır. IOVO, tüm kullanıcıların verileri ve bunların nasıl paylaşıldığı konusunda tam kontrol sağlamak için tasarlandı.

IOVO’nun kararlılığı, güvenliği ve performansı, IOVO’nun oluşturduğu iyi çalışılmış bileşenler tarafından garanti edilmektedir: Multi-blokzincir olan DAG — IOVO, ölçeklenebilirliği ve performansı korurken blok zincir teknolojisinin potansiyelini taşımaktadır. Siz de bu potansiyeli yüksek projeye yatırım yapmak için acele edin fırsatı kaçırmayın!

Detaylı bilgi için aşağıdaki linklere gözatabilirsiniz:

Web sitesi: https://iovo.io

Whitepaper: http://iovo.io/assets/whitepaper.pdf

Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4509519.0

Telegram: https://t.me/iovoledger

My Bitcointalk Profile (tarangogu): https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1184703

Eth Address: 0xE452b6b42Df7CAC9415dF4EA4AdEe5F0c05104C2